Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 10.

No.
230

Een kerkeraad kan tot 31 December 1951 nog gebruik maken van de bij hem in het jaar 1950 in gebruik zijnde gedrukte formulieren.