Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 10.

No.
229

Het breed moderamen der generale synode draagt zorg, dat dit model vóór 1 Juli 1951 is vastgesteld en daarvan een genoegzame voorraad exemplaren bestaat, teneinde tegen de daarvoor vast te stellen prijs de gemeenten daarmede op aanvraag te kunnen dienen.