Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 8.

No.
215

Zolang de generale synode zich hierover na 1 Mei 1951 nog niet heeft uitgesproken, wordt de ter plaatse vóór die datum bestaande praktijk gevolgd.