Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.
1. Wat de catechese omvat.
2. De voorbereidende catechese.
3. De gewone catechese.
4. De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs.
5. De voortgezette catechese.
6. Algemene regelen voor de catechese.

II. De openbare belijdenis des geloofs.
7. De opneming onder de belijdende leden.
8. Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

III. De catecheet.
9. De catecheet.
10. De benoeming tot catecheet.
11. De bezoldiging van de catecheet.

IV. Hulp bij de catechese.
12. Hulpkrachten bij de voorbereidende catechese.
13. De raad voor de catechese.