Ordinantie voor de catechese.

 

IV. Hulp bij de catechese.

Artikel 13.

De raad voor de catechese.

Lid
2

Deze raad is in het bijzonder belast met
het uitdragen van de beginselen en leidende gedachten voor het catechetisch onderwijs;
het bekendmaken van predikanten en catecheten met de meest geschikte methoden voor de catechese;
het verzorgen en beschikbaar stellen van handleidingen, lectuur, leermiddelen en wat het catechetisch onderwijs verder kan bevorderen en het bekendmaken van hetgeen elders is verschenen;
het adviseren van de generale synode inzake aan te bevelen leerboeken;
het vormen van een geestelijk centrum voor hen, die als catecheet in een bediening zijn gesteld;
het verrichten van hetgeen haar op grond van de bepalingen van art. 10 dezer ordinantie tot taak wordt gesteld;
het ontwerpen van de generale regelingen voor de opleiding van catecheten en het toezicht op deze opleiding;
het besturen van instellingen, welke voor de dienst der catechese van node zijn;
het samenwerken met de raad voor de zaken van Kerk en theologie, met de raad voor het jeugdwerk en met de raad voor de zaken van Kerk en school.