Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 8.

Testimonium II.

Lid
2

Aan hen, die in het bezit zijn van testimonium II kan worden toevertrouwd het onderricht in bijbelse en kerkelijke geschiedenis op tot hoger onderwijs voorbereidende, middelbare en kweekscholen.