Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 5.

De raad voor de zaken van Kerk en school.

Lid
2

Deze raad heeft tot taak
voorlichting te geven aan en waar nodig samenwerking te bevorderen tussen de organen, die voor, vanwege of ten behoeve van de Kerk, of in het algemeen op het gebied van het onderwijs werkzaam zijn;
te bevorderen, dat vanwege de kerkelijke gemeenten bijbelonderwijs wordt gegeven op de scholen, waar zulks niet geschiedt;
samen te werken met de raden voor de catechese en voor het jeugdwerk;
zorg te dragen — zo nodig in samenwerking met de raad voor de catechese — voor de uitreiking van de testimonia I en II en toezicht te houden op de daarvoor in het leven geroepen opleiding.