Ordinantie voor het apostolaat.

 

III. De arbeid ter kerstening.

E. Voortgaande reformatie van het volksleven.

Artikel 35.

Voorlichting en bijstand.

Waar zich de behoefte daartoe doet gevoelen, roept de ambtelijke vergadering een commissie in het leven, wier taak het is
voorlichting te geven over het reformatorisch belijden, leven en werken der Kerk;
bijstand te verlenen aan hen, die ter zake in moeite komen.