Ordinantie voor het apostolaat.

 

III. De arbeid ter kerstening.

A. Het getuigenis tegenover overheid en volk.

Artikel 21.

De gedeputeerde bij de overheid.

Op de gedeputeerde is het bepaalde in het derde lid van art. 27 van de ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen van overeenkomstige toepassing.