Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 6.

Gemeenschappelijke synoden of vergaderingen.

Lid
1

De generale synode kan besluiten tot het bijeenroepen van of tot het deelnemen aan een synode of een vergadering met een of meer binnen- of buitenlandse Kerken.