Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 4.

De pastorale zorg voor leden van andere Kerken.

Lid
2

Indien een buitenlandse Kerk, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voor de pastorale verzorging van haar leden hier te lande predikanten aanstelt, kunnen deze, naar door de generale synode te stellen regelen, aan de Hervormde Kerk worden verbonden.