Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 2.

De raad voor het verband met andere Kerken.

Lid
3

Deze raad benoemt uit zijn leden en uit de lidmaten der Kerk vaste commissies ter onderhouding van nauwere betrekkingen met Kerken, waarmede de Nederlandse Hervormde Kerk door bijzondere banden van belijdenis of van geschiedenis is verbonden.