Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 2.

De raad voor het verband met andere Kerken.

Lid
2

De raad, zijn commissie en delegaties hebben tot taak
de gemeente en haar leden op te roepen tot het belijden in woord en daad van de eenheid der Kerk in Christus,
synode en Kerk in te lichten over hetgeen er in de andere Kerken leeft en geschiedt,
de andere Kerken voor te lichten omtrent het kerkelijk en oecumenisch leven der Hervormde Kerk, en
advies te geven aan de generale synode in zaken, waarbij de verhouding tot andere Kerken aan de orde is.