Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

IV. Bijzondere verbanden van gemeenten.

Artikel 23.

Gemeenten in bijzonder verband.

Lid
3

Inzake de keuze van hen, die geroepen worden bij een tot zulk een verband behorende gemeente in het pastoraat werkzaam te zijn, is overleg en overeenstemming van node met de in het vorige lid van dit artikel bedoelde ambtelijke vergadering of commissie, die tevens bevoegd is aan hen, die in dat pastoraat werkzaam zijn, in het belang der Kerk een bepaalde nevenopdracht te geven.