Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
9

Zij geeft van haar eindbeslissing kennis aan degene, die om een nadere voorziening heeft gevraagd, aan het lichaam, welks besluit in het geding was en aan de betrokken provinciale commissie.