Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
6

Wanneer deze een beslissing genomen heeft, zendt zij hiervan een afschrift aan de generale commissie, die, als zij daarmede instemt, haar daarvan kennis geeft, en een afschrift van deze beslissing toezendt aan de provinciale commissie, wier beslissing was te niet gedaan.