Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
4

De generale commissie, een eindbeslissing genomen hebbende, zendt hiervan een afschrift aan degene, die een nadere voorziening heeft gevraagd, het lichaam welks besluit in het geding was en aan de betrokken provinciale commissie.