Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
3

Wanneer een lichaam, ambtsdrager of gemeentelid zich niet kan verenigen met de beslissing van een provinciale commissie op een door hem ingediend bezwaarschrift, is hij bevoegd binnen dertig dagen na ontvangst van die beslissing in hoger beroep te gaan bij de generale commissie, waarop deze zelve de zaak in behandeling neemt en een eindbeslissing geeft.