Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
11

Een commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen kan bepalen, dat de tenuitvoerlegging van een aan haar oordeel onderworpen besluit gedurende de behandeling daarvan door die commissie voorlopig wordt opgeschort.