Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
10

De provinciale commissie en de generale commissie stellen in elke beslissing vast, of de kosten aan de behandeling van de zaak verbonden voor rekening komen van de Kerk of van degene, die van haar een beslissing vroeg en zijn bevoegd, alvorens tot behandeling van de zaak over te gaan, van de aanvrager storting van een waarborgsom te vorderen.