Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
6

De commissies benoemen telkens voor het eerstvolgende kalenderjaar uit haar midden een voorzitter en secretaris.