Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
1

De provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen telt vijf leden, benoemd door de provinciale kerkvergadering uit de ambtsdragers der kerkprovincie en wel twee uit de predikanten, twee uit de ouderlingen, van wie één kerkvoogd, en één uit de diakenen, met voor ieder hunner een secundus en een tertius.