Ordinantie voor het toezicht.

 

I. De regeling van het toezicht.
1. Het doel van het toezicht.
2. Door wie het toezicht gehouden wordt.
3. Over wie het toezicht zich uitstrekt.
4. Het verstrekken van inlichtingen.
5. Bezwaren.
6. Maatregelen bij nalatigheid.
7. Het jaaroverzicht.

II. Het toezicht op de kerkelijke bezittingen.
8. Wat het toezicht omvat.
9. Hoe het toezicht gehouden wordt.
10. De bouw- en restauratiecommissie.
11. De orgelcommissie.

III. Het toezicht op de administraties en archieven.
12. Wat het toezicht omvat.
13. Hoe het toezicht gehouden wordt.
14. Het toezicht op de archieven.

IV. Het toezicht op de financiën.
15. Wat het toezicht omvat.
16. Hoe het toezicht gehouden wordt.
17. Voorafgaande goedkeuring van beheersdaden.
18. Beperkingen bij beheersdaden.
19. Aansprakelijkheid van de beheerders.