Ordinantie voor het diaconaat.

 

VII. Bijzondere diaconale raden en secties.

Artikel 27.

De taak van de bijzondere raden.

Lid
2

De bijzondere raden geven telken jare een overzicht van hun werk en van de gang van zaken op het hun toegewezen arbeidsveld aan de generale synode en aan de algemene diaconale raad.