Ordinantie voor het diaconaat.

 

VII. Bijzondere diaconale raden en secties.

Artikel 26.

Bijzondere diaconale raden en secties.

Lid
2

Er zullen in elk geval bijzondere raden of secties zijn
voor ziekenzorg,
voor kinderbescherming en reclassering, en
voor gezinszorg en gezinsverzorging.