Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 5.

Inschrijving.

Lid
1

De kerkeraad schrijft de bevestiging en inzegening van het huwelijk in het trouwboek der gemeente in en tekent, op verzoek van het bruidspaar, datum en plaats van bevestiging en inzegening aan op de daarvoor bestemde plaats in het familieregister, door de burgerlijke overheid uitgereikt.