Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 4.

Bevestiging en inzegening.

Lid
4

De inrichting van het kerk- of dienstgebouw bij bevestiging en inzegening van een huwelijk staat onder toezicht van het college van kerkvoogden en is niet afhankelijk van de vergoeding voor de kosten, welke daarvoor kan worden gevraagd.