Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 2.

Aanvrage en afkondiging.

Lid
2

Voor de bevestiging van het huwelijk plaats vindt, nodigt de predikant ter plaatse of de bevestiger het bruidspaar uit tot een pastoraal gesprek over het huwelijk.