Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

e. Dienst der barmhartigheid

Artikel
75 [83]

1. Voor de dienst der barmhartigheid zullen in elke kerkdienst gaven worden ingezameld.
2. De ingezamelde gaven kunnen worden besteed voor diakonale hulpverlening aan andere kerken, alsmede voor instellingen, welke de leniging of bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden nastreven.