Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

b. Dienst der sacramenten

Artikel
70 [78]

Degenen, die niet als kind gedoopt zijn, ontvangen de heilige doop eerst nadat zij door beantwoording van de in het hiervoor vastgestelde formulier opgenomen vragen openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd.