Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

1. De meerdere vergaderingen zullen, naast de praeses en de scriba, nog één of meer leden aanwijzen om met hen het moderamen te vormen.
2. De leden van het moderamen van de particuliere en generale synode zullen door vrije verkiezing worden aangewezen.
3. De leden van het moderamen van de classis zullen naar de huishoudelijke regeling worden aangewezen, met dien verstande, dat beurtelings alle dienaren des Woords als praeses zullen optreden.