De Beteekenis der Gemeenteleden als zoodanig, volgens de Beginselen, die Calvijn, toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast
Amsterdam
J.W.A. van Schaik
1906

Rede, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20 October 1906