|4|

 

Inhoudsopgave.

 

I  

Inleiding

Bladz. 5

II  

De Heilige Schrift en de positie van diakenen ten aanzien van den Kerkeraad

Bladz. 8

III  

De kerkelijke Symbolen, de Kerkenordening, de Formulieren ter bevestiging, en de positie van diakenen ten aanzien van den Kerkeraad

Bladz. 14

IV  

Behoeft de huidige positie van diakenen wijziging, zoodat zij niet langer deelen in de regeering der Kerk?

Bladz. 18

 

Aanteekeningen

I-IX.