De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad
Rotterdam
Bureau Stichting „De Vrije Kerk”
1948

z.j. [= 1948]

Vetzetting is vervangen door cursivering. De aantekeningen zijn apart gepagineerd.