|3|

 

Woord vooraf.

 

Wat hier volgt is de inhoud van een referaat, gehouden ter Centrale Diaconale Conferentie te Groningen, 16 Juli 1947. De aanspraak-vorm heb ik laten vervallen, de stof is hier en daar uitgebreid. Met de Aanteekeningen heb ik bedoeld niet alleen soms nadere explicatie en steeds verantwoording, maar heb ik door literatuur-opgave ook hen willen dienen, die van het onderwerp nader studie wenschen te maken. Overigens zijn er geen wijzigingen van eenige beteekenis aangebracht.

 

P. Deddens.