Schrift en Kerkorde
Een bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een „Schriftuurlijke Kerkorde”
Den Haag
N.V. Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij
1947

Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (...) te verdedigen op Woensdag 24 September 1947 (...)