Lucerna

Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift

jrg. 1 (1958-59) red.: J. Faber, L. Roeleveld, C. Trimp; Goes: Oosterbaan & Le Cointre
jrg. 3 (1961) red.: J. Faber, L. Roeleveld, P.G. Smelik, E. Stamhuis, C. Trimp; Goes: Oosterbaan & Le Cointre

Lees verder:

Deddens, D. Academica

Deddens, D. De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559

Deddens, D. Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy”

Roeleveld, L. Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek