Weijland, H.B.

„A en B”

Een onderzoek naar de geografische gemeente als bijdrage in het beraad over een oecumenisch beleid

Genre: Literatuur

Kampen

Uitgeversmaatschappij J.H. Kok

1984

ISBN: 90-242-2556-6

(Kamper Cahiers 53)