Jonker, W.D.

Om die regering van Christus in Sy kerk

Genre: Literatuur

Pretoria

Universiteit van Suid-Afrika

1965

Mededelings van die Universiteit van Suid Afrika (A 39)

Wat hier volg is ’n intreerede gehou by die aanvaarding van ’n professoraat in Teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika.


Jonker, W.D. (1965)