Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Een ijder Kercke sal sulck een maniere van bedieninghe des Avondtmaels houden als zij oordeelt tot de meeste stichtinghe te dienen: welverstaende nochtans dat de uutwendighe ceremonien in Gods Woordt voorss. niet verandert ende alle superstitie vermijdet werde.