Rutgers, F.L.

Het Kerkrecht in zoover het de Kerk met het Recht in verband brengt

Rede, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20 October 1894

Genre: Literatuur

Amsterdam

J.A. Wormser

1894