Wijziging der Kerkenordening

Deze artikelen, de wettelijke ordening der kerken aangaande, zijn alzo gesteld en aangenomen met gemeen akkoord, dat zij (zo het profijt der kerken anders vereiste) veranderd, vermeerderd of verminderd mogen en behoren te worden. Het zal nochtans geen bijzondere gemeente, classis of synode vrijstaan zulks te doen, maar zij zullen naarstigheid doen om die te onderhouden totdat anders van de generale of nationale synode verordend wordt.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Naleving van de kerkorde
Wijziging van de kerkorde

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 87
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 86
Kerkorde GG (2008) Art. 86
Kerkorde GKN (1905) Art. 86
Kerkorde GKSA (2000) 86

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 86