Geen heerschappij

Geen kerk zal over andere kerken, geen dienaar over andere dienaren, geen ouderling of diaken over andere ouderlingen of diakenen enige heerschappij voeren.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Hiërarchie

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 85
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 84
Kerkorde GG (2008) Art. 84
Kerkorde GKN (1905) Art. 84
Kerkorde GKSA (2000) 84

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 84