Christelijke censuur

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder elkander de christelijke censuur oefenen, en malkanderen van de bediening huns ambts vriendelijk vermanen.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Censura morum

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 81
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 81
Kerkorde GG (2008) Art. 81
Kerkorde GKN (1905) Art. 81
Kerkorde GKSA (2000) 81

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 71-81
Gier, K. de (1989) Art. 81