Catechismus-prediking

De dienaars zullen alom des zondags, ordinaarlijk in de namiddagse predikatie, de somma der christelijke leer in de Catechismus, die tegenwoordig in de Nederlandse kerken aangenomen is, vervat, kortelijk uitleggen, alzo, dat dezelve jaarlijks mag geëindigd worden, volgens de afdeeling des Catechismus zelven daarop gemaakt.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Leerdienst
Catechismuspreek

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 68
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 68
Kerkorde GG (2008) Art. 68
Kerkorde GKN (1905) Art. 68
Kerkorde GKSA (2000) 68

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 68