De Avondgebeden

Alzo de avondgebeden in vele plaatsen vruchtbaar bevonden worden, zo zal in ’t gebruik derzelve elke kerk volgen ’t geen zij acht tot haar meeste stichting te dienen. Doch wanneer men ze begeren zoude weg te nemen, zal dit niet zonder ’t oordeel der classis geschieden. [Mitsgaders der overheid, de gereformeerde religie toegedaan.]


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Avondgebed

VERWANT MET
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 64
Kerkorde GG (2008) Art. 64

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 64