De tijd der Avondmaalsviering

Het Avondmaal des Heeren zal alle twee maanden eens, zoveel het mogelijk is, gehouden worden, en zal stichtelijk zijn, waar het de gelegenheid der kerken lijden kan, dat op de Paasdag, Pinksterdag en Kerstdag hetzelve geschiede. Doch ter plaatse waar nog geen kerkelijke orde is, zal men eerst ouderlingen en diakenen bij provisie stellen.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Avondmaalsviering
Frequentie van avondmaalsviering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 63
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 63
Kerkorde GG (2008) Art. 63
Kerkorde GKN (1905) Art. 63
Kerkorde GKSA (2000) 63
Kerkorde GKSA (2000) 64

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 63