De wijze der Avondmaalsviering

Een iedere kerk zal zulke manier van bediening des Avondmaals houden, als zij oordeelt tot de meeste stichting te dienen. Welverstaande nochtans dat de uitwendige ceremoniën, in Gods Woord voorgeschreven, niet veranderd en alle superstitie vermeden worde, en dat na de voleinding der predikatie en der gemeene gebeden op de predikstoel, het formulier des Avondmaals, mitsgaders het gebed daartoe dienende, voor de tafel zal worden gelezen.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Avondmaalsviering
Formulier voor de viering van het avondmaal

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 62
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 62
Kerkorde GG (2008) Art. 62
Kerkorde GKN (1905) Art. 62
Kerkorde GKSA (2000) 62

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 62