Doopregisters

De namen der gedoopten, mitsgaders der ouders en getuigen, en desgelijks de tijd des Doops, zullen opgetekend worden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Doopregister

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 60
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 60
Kerkorde GG (2008) Art. 60
Kerkorde GKN (1905) Art. 60
Kerkorde GKSA (2000) 60

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 60