Vaders en Getuigen

De Dienaars zullen hun best doen en daartoe arbeiden, dat de vader zijn kind ten Doop presentere. En in de gemeenten, waar men nevens de vader ook gevaders of getuigen bij de Doop neemt (welk gebruik, in zichzelf vrij zijnde, niet lichtelijk te veranderen is), betaamt het, dat men neme die de zuivere leer toegedaan en vroom van wandel zijn.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Doopgetuige
Kinderdoop

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 57
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 57
Kerkorde GG (2008) Art. 57
Kerkorde GKN (1905) Art. 57
Kerkorde GKSA (2000) 57

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 57